Tin Ngành Bao Bì Nhựa

Thông tư 159/2012/TT-BTC, ngày 28/09/2012 ban hành về việc miễn thuế Bảo vệ môi trường đối với mặt hàng bao nylon

Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012, bao nylon dùng để đóng gói hàng hóa được miễn thuế Bảo Vệ Môi Trường.

THAY BAO BÌ NHỰA KHÔNG DỄ!

Mỗi ngày, ở TPHCM có hơn 120 tấn bao bì các loại được tiêu thụ cho tất cả các mục đích sử dụng như đóng gói hàng hóa, chứa sản phẩm, chứa...

DÀNH 10 TRIỆU USD XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÚI NHỰA PHÂN HỦY

Ông Nguyễn Hoàng Duy, Tổng Giám đốc Công ty Nhà Nhựa Việt Nam, cho biết Dự án thành lập nhà máy đầu tiên sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học...

CÂN NHẮC ĐÁNH THUẾ TÚI NI LONG

Chính phủ Anh thừa nhận rằng việc này sẽ có ảnh hưởng tới ngân sách của các gia đình nhưng sẽ giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực tới...